Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 januari 2017

D66 Lisse voor betere verbindingen met Lisserbroek

In juni 2016 verzocht D66 Lisse het college van burgemeester en wethouders om met inwoners in gesprek te gaan over de uitbreiding van Lisserbroek. Dit verzoek, in de vorm van een motie, werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Op 23 januari 2017 toonde de massale opkomst op de informatieavond aan dat er veel interesse voor dit onderwerp is bij inwoners van Lisse en Lisserbroek. Dit onderstreept het belang dat we hieraan hebben willen geven. Onze roep in de motie om betere verbindingen tussen de dorpen en meer samenspraak met inwoners, werd duidelijk ondersteund door de aanwezigen.

Lisserbroek gaat tussen nu en 2040 verdubbelen of verdrievoudigen in omvang. Er gaat naar waarschijnlijkheid vanaf 2018 flink gebouwd worden. De grote vraag op de informatieavond was: moeten er meer voorzieningen komen in Lisserbroek, of moeten de verbindingen naar de Lissese voorzieningen verbeteren? Waar gaan mensen uit Lisserbroek nu naartoe voor hun dagelijkse voorzieningen, en waar zouden ze deze graag willen? Dit zijn vragen die de komende jaren nog spelen. Aan de kant van Lisserbroek wordt al flink overlegd tussen inwoners, gemeente en de projectontwikkelaars. In Lisse was deze avond het eerste overleg.

Applaus volgde voor de Lissese die bereikbaarheid als grootste probleem noemde. Op de vraag waarvoor mensen uit Lisserbroek naar Lisse zouden gaan als de verbinding goed was, antwoordde de zaal met: “Alles!”. Andersom zou een uitbreiding van voorzieningen in Lisserbroek niet leiden tot een verschuiving naar Lisserbroek. “We hebben alles” zeiden de aanwezige Lissers. Dit toont aan dat de voorzieningen in Lisse op orde zijn en dat Lisse profijt kan hebben van betere verbindingen met Lisserbroek. Zo kunnen zij komen winkelen en recreëren in Lisse. Goed nieuws dus voor de Lissese winkeliers, verenigingen en voorzieningen. D66 Lisse blijft de ontwikkelingen volgen en aandringen op betere verbindingen met Lisserbroek.