Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 november 2017

D66 Lisse: Leren samenwerken met een economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek

Onlangs heeft de D66 Lisse in de gemeenteraad ingestemd met de brede economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek. Namens D66 voerde Erik Prins het woord. Hij riep gemeenten en ondernemers op te investeren in elkaars vertrouwen door vooral mee te doen.

Vertrouwen tussen gemeenten is belangrijk vanwege het durven investeren over de gemeentegrenzen. Vertrouwen winnen van het bedrijfsleven is belangrijk door te laten zien dat gemeenten zich collectief kunnen opstellen. D66 Lisse daagt het bedrijfsleven nu uit hetzelfde te doen en door te investeren in onze gemeenten.

D66 Lisse ziet de Economische agenda inhoudelijk als een start. De financiële consequenties zijn te dragen op de gemeentebegroting. We trekken met deze agenda als gemeenten niet een te grote broek aan. Tegelijkertijd investeren we voldoende om daadwerkelijk resultaten te mogen verwachten.
De projecten hadden en hebben nog het kaliber van voor ieder wat wils. De activiteiten zijn redelijk praktisch en concreet zonder revolutionair te zijn. Dat is niet erg want partijen moeten elkaar in de praktijk ook zien te vinden en resultaten moeten haalbaar zijn om de energie in het proces te krijgen. We accepteren voor nu dat het afwachten is wat de projecten daadwerkelijk aan werkgelegenheid gaan opleveren.

D66 Lisse ziet ook kansen en een grotere urgentie richting de toekomst maar begrijpen dat je niet in één keer goud in handen kunt hebben. De ambitie van D66 Lisse ten aanzien van de economische agenda richting de toekomst is het daadwerkelijk durven en willen maken van de transitie naar een circulaire economie. Dat is niet een project maar een gezamenlijke omslag van bedrijfstakken. Gemeenten kunnen daar zelfstandig al stappen in maken door circulair in te kopen en daarmee de markt te bewegen om circulaire producten en diensten aan te bieden. Maar ook hiervoor geldt: samen!