Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

D66: bestuur dichtbij de inwoners

LISSE – “D66 Lisse wil samen met de inwoners werken aan de toekomst. Lisse is en blijft een mooi dorp voor jong en oud en willen in dat kader een duidelijk en goed doordacht beleid met ander andere de speerpunten onderwijs, sport en bewegen en duurzaamheid voorop. De manier waarop we willen besturen is dichtbij de inwoners staan. Het tijdperk van blauw-druk-denken van de overheid is voorbij. Ik geloof veel meer in co-creaties.” Jeanet van der Laan, de voorzitter van de huidige fractie en lijsttrekker van D66 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen doet daarmee een greep uit het programma van de partij. Van der Laan (38) is inmiddels door de wol geverfd als het om de plaatselijke politiek gaat. De inzet kost veel tijd, maar desondanks vindt ze alle tijd voor haar gezin met drie kinderen, als teamleider van de brugklas op het Fioretticollege en onder andere ook ambassadeur van de KNVB. “Mooi toch, om je met allerlei onderwerpen in Lisse bezig te houden!”

D66 zet zwaar in op ondersteunend beleid richting het onderwijs en wil een DigiFonds oprichten waar leerlingen en leerkrachten uit Lisse aanspraak op kunnen maken. “We leiden alle leerlingen uit de streek op voor stedelijk onderwijs en in de stad wordt veel van je digitale kwaliteiten gevraagd. Daar moet je goed op aanhaken. Iets waar nog veel kansen liggen en de overheid kan dit aanjagen. We leven nu eenmaal in het digitale tijdperk en daar moet zo goed als mogelijk op worden ingehaakt. Dat gaat over de toekomstige arbeidsmarkt van onze kinderen!” Daarnaast vinden we minimaal drie uur bewegingsonderwijs per week op de basisscholen van belang en dat elke school een eigen conciërge krijgt. Daar mankeert het nu nogal eens aan, met tot gevolg dat de leerkrachten en directies voor allerlei klusjes en dergelijke uit hun werk worden gehaald, hetgeen niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Wellicht kan de gemeente hierin een rol spelen via bijvoorbeeld een stimuleringsregeling. D66 stelt dat schoolpleinen ook buurtpleinen zijn en plaatst op deze pleinen ook watertappunten waardoor de schooljeugd wellicht meer water gaat drinken. Zeer belangrijk.

Van derLaan is (uiteraard) fervent voorstander van een levenlang bewegen. “Lisse is een groot dorp met veel verenigingen, waaronder ook veel sportverenigingen en de sociale cohesie is enorm. Sporten is echt meer dan accommodaties: het gaat over het menselijk kapitaal. Natuurlijk kan niet iedereen topsporter worden, maar het bewegen helpt je om langer en gezonder te leven. Iets waar een gemeente op den duur de vruchten van plukt, want onlangs is vastgesteld in de Toekomstvisie van Lisse dat overgewicht een serieus probleem is. Daar moeten we preventief op inzetten, want anders komen de gevolgen als een boemerang terug op het bordje van de gemeente. Dus juist investeren in de accommodaties, zoals het fitpleintje, dat langs de Van Lyndenweg ligt, wordt volop gebruikt. Het effect dat een fitplein nieuwe werkgelegenheid heeft gecreëerd, vind ik geweldig.”

“Het door ons in de afgelopen raadsperiode ingevoerde duurzaamheidsbeleid krijgt volop ruimte om uitgevoerd en waar nodig uitgebreid te worden. Dit betekent dat Lisse in 2040 energieneutraal is en dan ook een circulaire economie heeft. Dat zijn forse, maar haalbare doelen waar de komende tijd hard aan gewerkt moet worden. Dat betekent ook dat dit nog veel geld gaat kosten. Dat gaat in kleine stapjes zoals aanpakken in nieuwbouw en stapjes in de bestaande bouw. D66 wil particuliere investeringen in duurzaamheid belonen. Bijvoorbeeld een korting op de OZB.

D66 wil naast de Kindergemeenteraad ook een Jongerengemeenteraad in het leven roepen, alsmede een burgerpanel waarvan de inwoners opgeroepen worden om hun meningen te delen. “Echt waar, het –blauw-druk-denken in de politiek is voorbij. Lisse is voor en van iedereen en ik wil inwoners van alle leeftijden vroegtijdig betrekken bij planvorming. Het gevoel van het is al beslist, wil ik tegengaan, sterker nog de nieuwe Omgevinswet die de toekomstige gemeenteraad moet invoeren, verplicht deze participatie. En daar zetten wij onze schouders onder!”