Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 maart 2021

D66 Lisse wisselt van fractievoorzitter

Gabriella Eekhout (52) wordt per 1 april de fractievoorzitter van D66 Lisse. Ze volgt Bas van Riel (71) op, die op deze datum terugtreedt. Hij blijft raadslid tot de komende raadsverkiezingen in maart volgend jaar…. Gabriella maakt sinds 2018 deel uit van de D66 fractie van de gemeenteraad. Ze is portefeuillehouder Financiën, Sociaal Domein (Welzijn, Zorg, Werk en Inkomen), Gezondheid en Accomodatiebeleid. Ze is lid van de raadscommissie Maatschappij & Financiën. Daarnaast is ze voorzitter van de Auditcommissie, die de raad adviseert over financiële aangelegenheden. In haar dagelijks werk is Gabriella manager bij de AFM ( Autoriteit Financiële Markten). Bas van Riel stelt zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer verkiesbaar. Om de continuïteit binnen de fractie te waarborgen vindt hij het een logische stap het voorzitterschap een jaar voor de verkiezingen over te dragen