Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Onze visie

D66 Lisse is er voor de duurzame doeners. Voor mensen die zich terecht zorgen maken over de wereld van morgen en die concrete en realistische oplossingen verwachten van hun overheid. We willen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en zien Lisse als een groene plek met oog voor mens en milieu. Op deze manier blijft Lisse mooi voor komende generaties.

Het door ons in de afgelopen raadsperiode ingevoerde duurzaamheidsbeleid krijgt volop ruimte om uitgevoerd en waar nodig uitgebreid te worden. Dit betekent dat Lisse in 2040 energieneutraal is en dan ook een circulaire economie heeft. Dat zijn forse, maar haalbare doelen waar de komende tijd hard aan gewerkt moet worden. Onderstaande maatregelen zien wij als tussenstappen en toevoegingen aan die grotere doelen. Het behalen van de doelen zien we als een taak van de gemeente en inwoners samen. We gaan het makkelijk maken voor al die mensen die best bereid zijn om zelf hun steentje bij te dragen aan een schonere en groenere wereld en zien de gemeente als goed voorbeeld.

Wat willen wij?

Wonen

 • Scherpere bouweisen bij de ontwikkeling van nieuwbouw: geen enkele nieuwe woning heeft een gasaansluiting. Nieuwe duurzame woonvormen krijgen de ruimte;
 • Bestaande woningen worden verduurzaamd door de gemeente, woningcorporatie en inwoners samen;
 • We willen meer groen en minder stenen op straat en in tuinen. Dit doen we door groene daken en tuinen te stimuleren. Een stapel stenen inleveren in ruil voor een plant of tuinadvies. We onderzoeken of we regentonnen beschikbaar kunnen stellen;
 • Huizen die ouder zijn dan 10 jaar (in particulier bezit) die door een duurzame investering twee energielabels verbeteren krijgen twee jaar lang 50% korting op de OZB.

Vervoer

 • Het fietsen krijgt voorrang. Door veilige aparte fietspaden, extra fietsparkeerplaatsen en het fietsen te stimuleren. Binnen Lisse ben je op de fiets vaak sneller dan met de auto en met een goede boodschappentas krijg je veel vervoerd;
 • D66 wil een flink aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen zodat fietsen voor senioren en woon- werkverkeer mogelijk is en blijft;
 • Over 4 jaar is het aantal elektrische auto’s verdubbeld en wordt nog maximaal de helft van het aantal gereisde kilometers per auto afgelegd. Dit wordt bereikt door meerdere laadpalen op parkeerplaatsen neer te zetten, waarvan de beschikbaarheid via een goede informatievoorziening wordt aangegeven. De gemeente rijdt zelf louter in elektrische auto’s en deelt deze auto’s buiten bedrijfstijden met de inwoners;
 • Er wordt bekeken of het snelvervoer naar Keukenhof gecombineerd kan worden voor woon-werk/studie verkeer;
 • We onderzoeken mogelijkheden om fijnstof gericht te reduceren, opdat we schone lucht ademen.

Openbare ruimte

 • We behouden de groene lanen en toegangswegen die Lisse rijk is;
 • We bekijken de mogelijkheid voor een nieuw park;
 • Bomen worden weer leuk: er komen bomen met fruit en schommels. Inwoners worden gestimuleerd om samen een stukje groen te onderhouden. Leer je buren beter kennen en richt je buurt in zoals je samen wilt;
 • Er komen meer kraanwatertappunten, met name op en in de nabijheid van schoolpleinen en speeltuinen;
 • Alle plekken waar kinderen komen worden rookvrij (denk aan: speeltuinen, schoolpleinen, jeugdverenigingen);
 • Er wordt onderzocht hoe in Lisse het gebruik van plastic teruggedrongen kan worden;
 • Over 4 jaar is Lisse een Global Goals gemeente: oog voor de rest van de wereld via deze VN doelen.