Steun ons en help Nederland vooruit

Bas van Riel

Raadslid

Hoewel ik al zon 25 jaar lid ben van D66 ben ik pas in Lisse actief geworden binnen de partij. Door mijn werk als regionaal commandant van de brandweer in Flevoland en wonen in Almere was het niet mogelijk dit te combineren. Door mijn verhuizing naar Lisse was dit geen probleem meer en heb ik me gemeld als actief lid.

Als eerste hielp ik mee het verkiezingsprogramma op te stellen voor de periode 2010-2014. Hierdoor kreeg ik een indringende kijk op onze gemeente. Een gemeente waar ik me al snel thuis voelde en ook wat voor wilde gaan betekenen.

In het Almere en Amsterdam had ik al veel bestuurlijke functies verricht binnen het onderwijs, volkshuisvesting en sport. Voor mijn werk was ik jaren actief binnen allerlei landelijke gremia over brandweerzorg, rampenbestrijding en veiligheid in het algemeen.

In Lisse wilde ik deze bestuurlijke interesse nu eens combineren met het lid zijn van D66. En zo werd ik in 2011 raadslid. Dit duurde tot de verkiezingen van 2014. Een periode waarin ik steeds meer van ons mooie en gezellig dorp begon te houden. Toch besloot ik om na 2014 te stoppen als raadslid en van mijn vrijheid al gepensioneerde te gaan genieten.

Dat heb ik een paar jaar volgehouden. Het begon toch weer te kriebelen. Ik wilde me weer voor de Lissese samenleving inzetten. Deed vrijwilligerswerk voor Humanitas en ging me weer actief opstellen in D66. Zo werd ik voorzitter van de afdeling.

Voor de derde keer hielp ik mee om  een verkiezingsprogramma te maken en stelde me verkiesbaar voor de periode 2018-2022. Na een succesvolle verkiezingen werd ik voor de tweede maal gemeenteraadslid en werd door de fractie gekozen tot voorzitter.

Naast het fractievoorzitterschap heb ik de volgende taken in portefeuille:

Recreatie en toerisme
Keukenhof
Economie en detailhandel
Wonen en infrastructuur
Grondbeleid
Regionale samenwerking

Natuurlijk kan ik gemakshalve verwijzen naar ons verkiezingsprogramma. Maar wil ook wat kwijt over wat er nu speelt binnen mijn portefeuille.

D66 wil graag een stevige en goede relatie tussen de Keukenhof en de gemeente. Zo kunnen we het toerisme en de recreatie versterken. Meer weken per jaar een kleurrijk dorp zijn. Met een centrum waar ook wat voor toeristen valt te doen. Hiervoor zijn onze ondernemers in het centrum van groot belang. Deze ondernemers willen we meer ruimte geven om te kunnen ondernemen. Ondernemen zonder allerlei regels, die het modern ondernemen onmogelijk maken.

Zo hebben we voorgesteld om de markt door de Stichting Lisse Marketing in samenwerking met de ondernemers in het dorpshart te verbeteren. Ons winkelcentrum vervuld al een regionale functie, nu is het ook de beurt aan de markt. Wij zijn van mening dat het bedrijfsleven dit beter en goedkoper kan ontwikkelen en organiseren dan de gemeente.

Fijn wonen is een van de sterke punten van Lisse. Dat willen we ook zo houden. Op dit moment zien we dat er vooral behoefte is aan woningen voor jongeren en huurwoningen tot zon 1000,- per maand. Maar de vergrijzing vraagt ook om extra senioren woningen. Voor deze drie categorieën zetten we ons in. Maar dat betekent niet dat we de rest uit het oog verliezen. Wonen blijft een complex vraagstuk met steeds veranderende wensen en prioriteiten.

Samen met de D66 fracties in de andere bollenstreek gemeenten en onze provinciale D66 fractie gaan we een mobiliteitsvisie opstellen. Veel aandacht gaan we geven aan het openbaar vervoer en de fiets. Duurzaamheid is en blijft het belangrijkste uitgangspunt. Dit kan vooral bereikt worden al de fiets en openbaar vervoer in tijd kan concurreren met de auto.

Bas van Riel

Februari 2020

Meer van Bas van Riel