Steun ons en help Nederland vooruit

Erik Prins Msc (1978) is getrouwd en vader van twee jonge zoons. Geboren en getogen in Lisse.

Achtergrond

Bestuurskundige, onderzoek gedaan naar effecten van samenvoeging van gemeenten op WMO-taken. Loopbaan gestart in het middelbaar beroepsonderwijs maar inmiddels ruime (management)ervaring in het openbaar bestuur. Verschillende functies bekleed op het vlak van financiën en bedrijfsvoering bij zowel provincie als 150.000+ gemeente (Zaanstad).

Motivatie

Ik vind het een uitdaging en een voorrecht om de sociale en liberale waarden van D66 in de gemeenteraad te kunnen verdedigen. Ik zie er naar uit om op een kritische maar tegelijk constructieve manier een bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming voor onze gemeente. Verder heb ik de ambitie om de raad verder te professionaliseren  in zijn kaderstellende en controlerende rol. Met name als het gaat om de samenhang van beleid en financiën.

Lid van de commissie Ruimte en Infrastructuur en financieel expert

Meer van Erik Prins