Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs: kansen voor leerkrachten en leerlingen

Onze visie

Onderwijs is voor D66 topprioriteit. Onderwijs is de basis waardoor leerlingen in staat worden gesteld om voor zichzelf kansen te creëren en zelf hun geluk en succes na te jagen. Onderwijs zorgt voor gelijke kansen en zorgt voor gelijkwaardigheid, dat is wat wij nastreven. Onderwijs bereidt de leerlingen mede voor op het volwassen (arbeids)leven en dat verdient alle aandacht, want het is de motor van onze maatschappij. We willen dat ieder kind zijn/haar talent en passie ontdekt, want dat is waardoor innovatie, motivatie en duurzame vooruitgang ontstaat. D66 gaat niet over de inhoud van het onderwijsprogramma, maar wij zullen zeker het gesprek aangaan over de kwaliteit en modernisering van het onderwijs in Lisse. Voor D66 is dat een topprioriteit onder andere omdat er geen vervolgopleidingen in de streek zijn. Ons basis- en voortgezet onderwijs moet top zijn, zodat onze kinderen goed kunnen blijven aansluiten bij de vervolgopleidingen in de steden.

Goed onderwijs begint bij een goede docent. De leerkrachten verdienen alle waardering, want zij staan aan de basis om al dat talent van de leerlingen aan te boren en te laten floreren. Zij moeten de ruimte hebben om te pionieren, te ontdekken en te begeleiden. Dit doen zij in samenspraak met de ouders, want de leraren staan voor de klas en de ouders kennen hun kind echt. D66 ziet in deze samenwerking tussen school, kind en ouder een absolute meerwaarde.

Onze kinderen zijn de kanjers van de toekomst. Zij verdienen goed onderwijs. En dat bieden we in Lisse. D66 is in het kader van onderwijsvernieuwing voorstander van het meer gebruiken van digitale voorzieningen. Deze digitalisering bereidt leerlingen beter voor op een toekomst waarin dit een essentiële rol speelt. Bovendien kan door digitalisering beter aangesloten worden op individuele behoeften van de leerlingen. De leerkrachten moeten voldoende toegerust zijn om de digitalisering in het onderwijs effectief in te zetten.

Wat willen wij?

 • Een DigiFonds waarop zowel leerkrachten als leerlingen aanspraak kunnen maken om zo hun digitale skills te verbeteren en/of de kwaliteit van het digitale onderwijs te verbeteren;
 • IT werkt op school! Onderzoeken of een deel van het huisvestingsbudget omgezet kan worden in budget voor de aanleg van een robuuste digitale infrastructuur;
 • Iedere basisschool verdient een conciërge. We willen een stimuleringsregeling om dit te bewerkstelligen;
 • Wij stimuleren scholen om een landelijk erkend duurzaamheidscertificaat en het certificaat ‘Gezonde School’ te behalen. Budget voor Passend Onderwijs moet ten goede komen aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven, en hun begeleiders. Schoolbesturen moeten zich verantwoorden over de besteding van deze zorggelden;
 • Alle kinderen die naar school kunnen, gaan daadwerkelijk naar school;
 • Schoolpleinen zijn sociale verzamelplaatsen. Wij vinden dat schoolpleinen toegankelijk moeten zijn, ook na schooltijd;
 • Schoolpleinen worden dusdanig ingericht dat dit het bewegen van kinderen stimuleert;
 • Op school- en speelpleinen worden watertappunten gemaakt om zo een gezonde leefstijl te promoten.
 • D66 houdt vast en stuurt aan op 3 uur gymonderwijs in het basisonderwijs. De hoe-vraag is niet doorslaggevend, want bewegen kan ook gewoon buiten;
 • De stem van leerlingen is heel belangrijk en daarom blijft de kinderraad bestaan;
 • Een verkenning of een specialistische mbo-opleiding aan te trekken is.