Steun ons en help Nederland vooruit

Het bestuur

Het bestuur van de afdeling D66 Lisse bestaat uit Adri de Roon (voorzitter), Bas van Santen (penningmeester) en Geertjan Wenneker (secretaris).

Het afdelingsbestuur draagt zorg voor de financiële handel en wandel van de afdeling, zorgt ervoor dat de leden  worden geïnformeerd omtrent diverse onderwerpen, (ondermeer via publicaties op een website) en organiseert leden- en  themavergaderingen. Daarnaast coördineert het bestuur opleidingen en trainingen en coacht het afdelingsbestuur de raadsfractie en evalueert zij periodiek de verrichtingen van de fractie. Verder heeft het afdelingsbestuur tot taak procedures voor de verkiezingen  in gang te zetten en aan te sturen. Hiervoor worden dan diverse commissies gevormd kieslijst, verkiezingsprogramma en verkiezingscampagne). Het bestuur gaat vooral over de organisatie van de afdeling en niet over de politieke invulling.

In de bollenstreek is sinds een aantal jaren een bestuursplatform van D66 afdelingen gevormd. Het doel is activiteiten op elkaar af te stemmen, innovatie te stimuleren en kennis en informatie te delen. Afgelopen jaren is vanuit het bestuursplatform een behoorlijke hoeveelheid themabijeenkomsten georganiseerd waaraan ook tweede kamerleden hun bijdrage aan hebben geleverd.

Laatst gewijzigd op 25 mei 2021