Steun ons en help Nederland vooruit

De wethouder

De wethouder vormt samen met de andere wethouders en de burgemeester het college. Gezamenlijk is dat het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgen er voor dat wat de gemeenteraad besluit, ook wordt uitgevoerd. En zij bereiden zaken voor die in de gemeenteraad worden besproken.Voor de nieuwe collegeperiode 2018-2022 brengt namens D66 Jeanet van der Laan haar ervaring in als raadslid (2014-2018), bestuurskundige, docente op het Fioretti college en sportfanaat (ex voetbal international). Jeanet draagt als portefeuillehouder de verantwoordelijkheid voor belangrijke onderwerpen zoals de Ruimtelijke ontwikkeling (incl. vergunningen), Greenport, onderwijs, jeugd (incl. jeugdzorg), sport (incl. bewegen), accommodatiebeleid, speelruimte, kunst, monumenten, cultuur, duurzaamheid, vliegtuiglawaai, regiozaken (algemeen), Museum De Zwarte Tulp