Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Cor’s Column: Democratie in de gemeentepolitiek

Er zijn mensen die de stelling aanhangen dat men één maal in de vier jaar mag kiezen en daarna de mond moet houden.

Dat is zeker niet zo en dat zal ik hier verder toelichten.

Inwoners kunnen altijd gebruik maken van hun recht om in te spreken bij raadscommissies en voorafgaand aan de raadsvergadering. Voor raadsleden is zo’n inspraak vaak lastig om op de inhoud te beoordelen. Vooral ook wanneer het gaat om een onderwerp dat al voor de betreffende vergadering op de agenda staat. Daarom is het beter om de fracties voorafgaand te bezoeken of per mail op de hoogte te brengen van het onderwerp dat u bezig houdt. Immers besluitvorming in de raad gebeurt bij meerderheid van stemmen en u wilt natuurlijk zoveel mogelijk raadsleden betrekken bij uw zaak.

Uit het bovenstaand blijkt dus al dat een meerderheid in de raad nodig is om een besluit te nemen of een voorgesteld besluit te veranderen. Het is dus zaak om meerdere fracties op uw hand te krijgen.

Om nog meer invloed te kunnen uitoefenen op de lokale politiek kun je lid worden van een politieke partij in uw gemeente. Dan is het mogelijk om deel te nemen aan een fractieoverleg en daar uw mening ten gehore brengen. Ook kunnen leden van de partij een gezamenlijk standpunt innemen en dit de fractie meegeven om dit in de gemeenteraad te verdedigen.

Over onderwerpen waar de raad geen besluit heeft genomen, kunnen inwoners door middel van het verzamelen van handtekeningen een burgerinitiatief beginnen.

De meest invloedrijke positie in de gemeente is om als raadslid te functioneren. Dit kan als lid van een bestaande partij maar het is natuurlijk goed mogelijk om zelf met gelijkgestemden een partij te beginnen.

Cor van Dijk (voorzitter D66 Lisse)

Gepubliceerd op 01-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018