Steun ons en help Nederland vooruit

Sporten en bewegen

Onze visie

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park: het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen. Dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren aan doelen op gebieden als participatie, preventie, dagbesteding en zelfredzaamheid is inmiddels algemeen bekend. D66 wil voorkomen dat het bij woorden en beleidstaal blijft en gaat over tot actie. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van sporters, verenigingen en andere sportaanbieders.

Wat willen wij?

 • D66 stelt een plan op voor de inrichting van een beweging stimulerende openbare ruimte;
 • D66 ziet sport en bewegen als preventie: we stellen een stappenplan op om de potentie van sport en bewegen als middel in het sociaal domein optimaal te benutten;
 • De buurtsportcoach gaat veel meer de verbinding met scholen en verenigingen leggen. Hij/zij heeft geen kantoorbaan, maar is actief op zoek naar de verbinding;
 • D66 wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom ondersteunen wij het Jeugd Sport- en Cultuurfonds;
 • D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen;
 • D66 ziet het gebruik van parken en FIT-pleinen (openbare ruimte) door sportprofessionals om met activiteiten als bootcamps en looptrainingen inwoners te begeleiden als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap, dat aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders;
 • D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de gemeente; bewoners, werknemers, bezoekers, etc. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen;
 • De gemeente maakt, bij het sluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en andere actoren bij nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, afspraken die bijdragen aan een ‘groene en beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot actief bewegen’;
 • Inwoners die het sporten niet kunnen betalen blijven we als gemeente helpen;
 • D66 vindt dat de gemeente moet investeren in het verduurzamen van sportaccommodaties;
 • Sportaccommodaties (binnen en buiten) worden rookvrij.