Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Lisse over een sociaal Lisse met zorg voor iedereen

D66 wil dat iedereen in Lisse mee kan doen. Wij zien dat terug in het verenigingsleven, de rol van het gezin, en de zorg.

De afgelopen 12 jaar viel zorg onder het mandaat van de D66 wethouder, Adri de Roon. We zorgden voor een zachte landing van de drie decentralisaties (WMO, jeugdhulp, participatiewet). Voor de komende vier jaar wil de PvdA net als D66 wijkgericht werken, steun voor mantelzorgers en speciale aandacht voor de jeugd. D66 wil daarnaast: minder bureaucratie, ondersteuning voor bijvoorbeeld Alzheimer cafes en het makkelijk kunnen melden van klachten. Lees er alles over ophttps://lisse.d66.nl/kansen-zorgclienten-en-zorg-en-hulpverleners/.

D66 vindt het gezin ook belangrijk en heeft hier duidelijke ideeën voor opgeschreven (https://lisse.d66.nl/kansen-ouders-en-gezin/). Voorbeelden zijn: goed onderwijs, sporten en bewegen (onze topprioriteiten), veilige (fiets)routes naar scholen, goede jeugdzorg. Andere partijen herkennen zich vooral in de traditionele gezinsvorm van man, vrouw en kinderen. De meerderheid van de raad stemde tegen het hijsen van de regenboogvlag. D66 is hier volledig voor en biedt ruimte aan elke gezinsvorm.

Verenigingen vormen het fundament van de Lissese samenleving. D66 wil dat iedereen zich kan ontwikkelen, ook na school- of werktijd. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park: het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen. Dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage kan leveren aan doelen op gebieden als participatie, preventie, dagbesteding en zelfredzaamheid is inmiddels algemeen bekend. D66 wil voorkomen dat het bij woorden en beleidstaal blijft en gaat over tot actie. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van sporters, verenigingen en andere sportaanbieders.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018