Steun ons en help Nederland vooruit

Dit willen wij voor cultuurliefhebbers

D66 wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met cultuur. Daarom moet het huidige aanbod minstens behouden blijven, zodat elke cultuurliefhebber iets van zijn of haar smaak vindt. Cultuur zet aan tot denken, verruimt onze blik, daagt ons uit en verbindt ons met elkaar. De culturele sector levert een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid van, en het toerisme naar onze gemeente.

Daarom stellen we de volgende concrete maatregelen voor:

  • Kale muren krijgen kleur of tekst. In navolging op bijvoorbeeld het bloemenmeisje en de fietstunnel pakken we enkele toonaangevende muren aan;
  • D66 wil duurzame kunst stimuleren. Door te werken met soms onverwachte materialen worden grondstoffen en kosten bespaard, of kan er een kunstwerk van planten komen. Minder CO2, meer lucht, mooier Lisse;
  • Cultuur verbindt mensen. Laten we via cultuur met elkaar in gesprek blijven en genieten van al het moois! Als er kunst wordt aangebracht wordt daarom met mensen uit de buurt bekeken wat mooi staat. Iedereen wordt erbij betrokken zodat niemand zich alleen of achtergesteld voelt. Als er initiatieven van inwoners zijn worden die van harte ondersteund;
  • Cultuur blijft voor iedereen toegankelijk. Voor de jeugd blijven we daarom het Jeugdsport- en Cultuurfonds ondersteunen;
  • We houden het culturele aanbod in stand en geven dit nog meer aandacht via een centrale (online) pagina. Er zijn zoveel mooie culturele initiatieven die in Lisse gebeuren. Dat verdient meer aandacht. Van het succesvolle theater Floralis, tot museum, tot muziek op zondag, van cultureel café tot tentoonstelling tot gedichtenroute en graffiti en ga zo maar door;
  • Alle initiatieven krijgen een pagina (zowel op papier als digitaal) zodat alles goed vindbaar is;
  • Samen met inwoners wordt bekeken wat we met de bibliotheek willen. D66 vindt de bibliotheekfunctie belangrijk om te behouden, over de vorm gaan we in gesprek;
  • D66 wil geld beschikbaar stellen voor een jaarlijkse cultuur-jongerenprijs.
  • De feestweek in Lisse is cultuur-historisch erfgoed. De kermis is een centraal onderdeel hiervan en deze blijft in het centrum van Lisse;
  • Er wordt gepoogd een optocht van de Castle Fest door Lisse te organiseren.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020