Steun ons en help Nederland vooruit

Dit willen wij voor immigranten

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie dragen hun steentje bij aan de Nederlandse economie. Voor alle vluchtelingen die het recht hebben om te blijven staat het bieden van kansen centraal. Hiermee leveren nieuwkomers hun bijdrage aan Lisse.

Wij komen voor nieuwkomers met de volgende voorstellen:

  • D66 wil vanaf dag één taalonderwijs voor nieuwkomers zodat ze snel aan het werk kunnen en eenvoudig kunnen leren. Maar ook een gesprekje kunnen voeren met mensen van school, op de sportvereniging en in de supermarkt;
  • Vrijwilligerswerk moet eenvoudig worden voor nieuwkomers zodat zij een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren en tegelijk de gemeente en haar inwoners sneller en beter leren kennen;
  • Vluchtelingenwerk kan naast statushouders ook arbeidsmigranten uit de Europese Unie begeleiden in wonen, werken en taal;
  • Uitbuiting van immigranten door werkgevers is onacceptabel. Hier moet hard tegen worden opgetreden. Dit geldt ook voor waar oneerlijke concurrentie optreedt;
  • Wij moedigen aan dat nieuwkomers ondernemerschap tonen en winkels willen openen in de winkelgebieden van Lisse. Hierdoor werken zij mee aan het tegengaan van de winkelleegstand binnen het dorp;
  • Wij moedigen initiatieven uit het dorp aan waarbij nieuwkomers een rol krijgen in de maatschappelijke participatie van de wijk. Zoals koken voor de buurt;
  • Sport verbindt mensen. Naast wegwijs in alle juridische procedures willen we voor nieuwkomers het eenvoudig maken om deel te nemen aan sport.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020