Steun ons en help Nederland vooruit

Dit willen wij voor jongeren

 • Actief jongerencentrum in samenwerking met het plaatselijke jongerenwerk;
 • Het jongerencentrum een grotere rol geven bij het bieden van een plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen;
 • Het herinrichten van het JOP (Jongeren ontmoetingsplek) door jongeren die actief betrokken zijn bij Jongerenwerk Lisse;
 • Meer subsidie voor (uitgaans)activiteiten voor jongeren in het jongerencentrum;
 • Landelijk wordt een progressiever drugsbeleid ingevoerd. Jongeren moeten met die hernieuwde vrijheid om kunnen gaan. Wij stellen wij voor om Jongerenwerk een rol te geven bij de begeleiding van jongeren;
 • Jongerenwerk samen laten werken met plaatselijke horeca;
 • Betaalbare (tijdelijke) huisvesting voor jongeren/studenten;
 • Realiseren van studentenwoningen met gedeelde voorzieningen waarin studenten betaalbaar kunnen wonen;
 • Betere OV-verbindingen naar de grote steden (studeren in de stad, wonen in Lisse);
 • Investeren in de kennis en expertise van de wijkteams;
 • Geen wachtlijsten in Lisse, zorg wordt geboden op het moment dat dit nodig is;
 • Jongeren die na hun 18e  levensjaar nog steeds hulpbehoevend zijn blijven ondersteunen totdat deze op eigen benen kunnen staan;
 • Verlagen van de drempel om in contact te komen met het Centrum Jeugd en Gezin;
 • Geef jongeren een stem in de besluitvorming op beleidsterreinen over jongeren;
 • Beschikbaar stellen van budget waarmee jongeren zelf beleid kunnen voeren binnen de kaders die door gemeente gesteld worden (een soort semi-autonoom orgaan creëren);
 • Jongeren betrekken bij het oprichten en uitvoeren van een eventueel jongeren klankbord;
 • Sluiten voordeur horecagelegenheid later dan 1 uur;

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020