Steun ons en help Nederland vooruit

D66 over de Duinpolderweg en mobiliteit

Duinpolderweg en mobiliteit

De Duinpolderweg, een onderwerp dat we vaker hebben aangekaart in de afgelopen jaren. Vooral ook in relatie tot dubbeldorpen (Tweelingdorpen komt van onze hand): wij vinden dat de verbindingen tussen de dubbeldorpen moet verbeteren, dat er sowieso een hov-verbinding moet komen, liefst met ruimte voor langzaam verkeer en dat er een oplossing moet komen voor het autoverkeer. Wij willen de Duinpolderweg daarom graag, de exacte locatie van het deel dat buiten Lisse ligt, is minder belangrijk voor ons. We zijn content met de voorkeursvariant van de provincies. Het zuidelijke stuk is een oplossing voor het verkeersprobleem in Lisse en is ook al voorbereid op toekomstige woningbouw aan deze kant van het dorp. We zien liefst ook nog een oplossing voor het vele verkeer naar Keukenhof, in de vorm van verbreding en verlenging van de N207,  maar we mogen over de voorgestelde variant absoluut niet klagen.

Mobiliteitsplan heeft duurzame langetermijnstrategie

Vanuit de toekomstvisie Lisse 2030 werken we komende jaren aan een leefbare en duurzame woongemeente. Dit concept mobiliteitsplan helpt ons die visie te bereiken. Want de noordelijke en zuidelijke ontsluiting voor het autoverkeer voorkomt dat Lisse vastloopt en veel aandacht voor het fietsen in het winkel- en woongebied levert voordelen op in termen van gezondheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. D66 Lisse heeft dan ook ingestemd met dit concept mobiliteitsplan en laat dit plan vol vertrouwen over voor inspraak voor inwoners.

Tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van D66 Lisse nog wel twee punten meegegeven. Op de eerste plaats om de onderbouwing en dekking van de jaarlijkse reservering van 500.000 euro te verbeteren en op de tweede plaats heeft D66 Lisse inwoners opgeroepen om de inspraak te gebruiken voor creatieve en innovatieve ideeën voor grootschalig en beveiligd fietsparkeren in het centrum, faciliteren van elektrisch fietsparkeren en het realiseren van snelfietsbanen in de verbinding van Sassenheim, Lisse en Hillegom

Laatst gewijzigd op 22 november 2018