Steun ons en help Nederland vooruit

Dit willen wij voor (vitale) ouderen

  • Het wordt eenvoudig (bijvoorbeeld via een online pagina) om je als vrijwilliger aan te bieden en om andere vrijwilligers te vinden waarmee kan worden samengewerkt;
  • Wij blijven ontmoetingen in cultuur ondersteunen en dus ook het cultureel café;
  • Wij blijven in gesprek met de horeca om te borgen dat het aanbod van terrassen op niveau blijft;
  • Openbaar vervoer dichtbij voor onze ouderen. Bushaltes in het centrum binnen 400 meter vanaf de woningen. Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn met duidelijke reisinformatie;
  • De wijkagenten moeten op hun mobiele nummer bereikbaar zijn voor als er overlast of onrust in een buurt plaatsvindt;
  • De brandweer moet ouderen die zelfstandig wonen vrijblijvend adviseren over brandpreventieve maatregelen;
  • De gemeente moet ouderen die zelfstandig wonen via Stichting Veilig Wonen pro-actief adviseren over hoe je veilig kunt zijn in en om je eigen woning;
  • Maatschappelijke organisaties ondersteunen die families helpen bij de zorg van ouderen die zelfstandig wonen of juist de stap willen zetten naar een verzorgingstehuis;
  • De begeleiding van ouderen en mensen met een beperking wordt verbeterd;
  • Om langer thuis te kunnen blijven wonen moet de gemeente zorgaanpassingen mogelijk maken en (vervoers-)voorzieningen beter beschikbaar te maken.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020