Steun ons en help Nederland vooruit

Dit willen wij voor ouders en gezinnen

  • Iedereen doet mee. Voor ouders die werken moet voor en naschoolse opvang mogelijk zijn en voor ouders die niet werken maar wel willen helpen ondersteunen wij de kansen op vrijwilligerswerk op scholen, verenigingen en stichtingen;
  • Onze jeugd heeft de toekomst. Daarom maken wij ons hard voor goede jeugdzorg waarbij wachtlijsten uit den boze zijn;
  • We zetten in op het bouwen van betaalbare koopwoningen en betaalbare huurwoningen voor gezinnen met een middeninkomen. Het aantal te realiseren woningen in het middenhuur-segment (voor mensen die teveel verdienen voor sociale huur en te weinig voor een hypotheek) wordt afgestemd op de vraag;
  • Ouders en kinderen beslissen mee met de inrichting van speelpleintjes en we maken afspraken met scholen dat ook daar buiten schooltijd op het plein gespeeld kan worden;
  • Het onderhoud van speelpleintjes en bankjes doen we samen met de ouders;
  • Ieder kind speelt veilig door meer verkeersmaatregelen te nemen in de wijken en fietst veilig naar school door fietspaden veiliger in te richten;
  • Scholen en verenigingen beter laten samenwerken zodat schooltijden en sport en cultuur beter op elkaar aansluiten. We onderzoeken of ook het vervoer kan worden geregeld;
  • Met scholen in gesprek gaan over het realiseren van kleinere klassen. Bijvoorbeeld door een goede verdeling over alle locaties;
  • Kinderen verdienen het niet om thuis te zitten. Met scholen stellen wij een actieplan op voor passend onderwijs. Ieder kind een plan, geen kind zit thuis!
  • Kinderen lezen weer meer. Een goede reden om de bibliotheek op een moderne manier in stand te houden.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020