Steun ons en help Nederland vooruit

Dit willen wij voor zorgcliënten & zorg- en hulpverleners

  • De gemeente biedt ruimte en kansen aan initiatieven die door de ‘mensen onderling’ lokaal of wijkgebonden worden ontwikkeld;
  • Voor zorg- en hulpverleners willen wij zo min mogelijk bureaucratie zodat zij in staat worden gesteld hun werk te doen;
  • Dat het persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk blijft;
  • Goede ondersteuning van mantelzorgers, onder meer door respijtzorg;
  • Ondersteuning van Alzheimer- en dementie- cafés;
  • Actieve opsporing van fraude, maar binnen de privacykaders;
  • Het kunnen melden van klachten. Niet bij de zorgverleners, maar bij een speciaal centraal meldnummer.
  • De sociale werkplaats (Maregroep) behouden en meenemen in de transformatie van het sociaal domein. Een plek voor beschut werken is van groot belang. Werkgevers kunnen niet alle mensen met beperkingen opnemen, zeker niet in de stagnerende economie.

Laatst gewijzigd op 28 oktober 2020